Vyhledávání

Kontakt

Moto - Auto Jan Šafr
Horka u Bakova nad Jiz. Bakov nad Jizerou

+420326781544
+420326782571

motoauto@motoauto.cz

zpět

AKYVER® DROPLESS

Lepší odtok kondenzátu a vyšší prostup světla

AKYVER DROPLESS – speciální povrchová úprava na spodní straně polykarbonátových desek usnadňuje odtok zkondenzované vody,a tím výrazně zvyšuje prostupnost světla dopadající do zasklených prostor.

Popis produktu

Na plochách prosklených standardními polykarbonátovými deskami dochází zejména v zimních měsících na vnitřní straně ke kondenzaci vodních par a následné tvorbě kapek vody. Tyto kapky odrážejí světlo a značně tak snižují prostup dopadajícího světla. Při vysoké vlhkosti vzduchu hrozí skapávání kapiček vody do prostoru zasklených budov.

Desky AKYVER DROPLESS díky nové technologii výrazně snižují riziko těchto nepříznivých jevů. Polykarbonátové desky AKYVER DROPLESS jsou na spodní straně opatřeny speciální povrchovou úpravou, která dlouhodobě zajišťuje vynikající prostup světla a snižuje riziko tvorby a skapávání kapiček vody.

 


Bez povrchové úpravy DROPLESS odraz slunečních paprsků způsobuje snížení světelné prostupnosti.

 


S povrchovou úpravou DROPLESS dobrý prostup slunečních paprsků nesnižuje světelnou prostupnost.

Kondenzace

Ke kondenzaci vodních par dochází v částech budov, kde je vnitřní vlhkost vzduchu v přímém kontaktu s plochami, na nichž poklesne teplota pod rosný bod. Ztráta prostupnosti světla je nežádoucí zejména u zimních zahrad nebo zastřešení bazénů. Největší problém však představuje pro skleníky, kde nižší prostup světla nepříznivě ovlivňuje růst rostlin, a tvořící se zkondenzované kapičky vody koncentrují jako malé čočky dopadající sluneční svit do malých bodů na povrchu rostlin, což je následně příčinou dalších poškození.

Technické vlastnosti

Desky AKYVER DROPLESS jsou z vnitřní strany opatřeny speciální povrchovou úpravou, která usnadňuje odtok zkondenzované vody. Tato úprava snižuje povrchové napětí, čímž dochází na spodní straně desek ke vzniku souvislého, velice tenkého vodního filmu, který z povrchu rovnoměrně odtéká. Tato slaboučká vrstva vody nemá žádný nežádoucí vliv na prostupnost světla. Navíc má větší povrch než případné kapičky a tudíž dojde k rychlejšímu odpaření a oschnutí povrchu desky. Po odpaření vodního filmu nezůstávají na spodní straně desek žádné “mapy” ani skvrny, které se mohou vyskytnout po odpaření klasických kapek.