Vyhledávání

Kontakt

Moto - Auto Jan Šafr
Horka u Bakova nad Jiz. Bakov nad Jizerou

+420326781544
+420326782571

motoauto@motoauto.cz

zpět

Všeobecné vlastnosti PC desek AKYVER®

 

 

  

Všeobecné vlastnosti PC desek AKYVER®

Měrné vlastnosti

Tloušťka desky 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Tolerance toušťky [mm] ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4
Šířka desky [mm] 2100 ± 5 2100 ± 5 2100 ± 5 2100 ± 5
Plošná hmotnost [g/m2] 800 1300 1500 1700
2000
Rozteč dutinek [mm] 6,5 6,5 11 11
Tloušťka desky 16 mm 16 mm K7 25 mm K 32 mm K
Tolerance toušťky [mm] ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4
Šířka desky [mm] 2100 ± 5
1050 ± 5
980 ± 5
2100 ± 5
980 ± 5
1200 ± 5 1200 ± 5
Plošná hmotnost [g/m2] 2700 2800 3400 3800
Rozteč dutinek [mm] 18 19 19 19

Propustnost světla (%)

AKYVER 4 6 8 10 10
S2F S2F S2F S2F S4F
Čirý 85 85 85 85 81
Opál 73 64 64 62 60
Kouřový   46 44 42  

AKYVER

16

16 K

25 K

32 K

40

S3F

K7

K

K

PANEL

Čirý 76 70 70 68 72
Opál 57 57 54 52 52
Kouřový 29 29 22 20  

Propustnost energia a světla (%) u desek CONFORT

AKYVER

10 S4F

16 K

32 K

CONFORT

CONFORT

CONFORT

Propustnost světla

55

53

48

Propustnost energie

46 40 36

 

Termické vlastnosti

Tepelná vodivost

Tepelná vodivost polykarbonátu: gamma = 0,20 W/m°C

Tepelná roztažnost

Tepelná roztažnost polykarbonátu: 0,065 mm/m°C

Při montáži je třeba zohlednit expanzní vůli průměrně 4 mm na metr v obouch směrech.

U-hodnota

AKYVER U – hodnota
W/m2°C
Plošná hmotnost
(g/m2)
4 mm S2F 3,9 800
6 mm S2F 3,5 1300
8 mm S2F 3,2 1500
10 mm S2F 3,0 1700
10 mm S4F 2,4 1900/2000
16 mm S3F 2,3 2700
16 mm K7 1,73 2600
25 mm K 1,49 3400
32 mm K 1,3 3800
10 S4F CONFORT 2,4 1700
16 K CONFORT 1,88 2800
32 K CONFORT 1,30 3800
16 K PANEL 1,95 2800
40 mm PANEL 1,8 3500
Sklo 4 mm 6,4 9600
Dvojsklo 4 + 4 2,9 15000
Drátosklo 7 mm 6,3 16000

Mechanické vlastnosti

Vlastnost Jednotka Hodnota
Modul pružnosti N/m2 2100
Pevnost v tahu N/mm2 > 55
Průtažnost % 6
Průtažnost v tahu % >100
Vrubová houževnatost J/m >700

Desky AKYVER SUN TYPE (8, 10, 16 mm) obstály v testu nárazů míčem dle DIN 18032.

Poloměr ohybu

Desky AKYVER se ohýbají za studena, přičemž minimální poloměr zakřivení se stanoví jako 150-ti násobek tloušťky desky.

Tloušťka [mm] 4 6 8 10 16 16 K7 25 K
Poloměr [m] 0,6 0,9 1,2 1,5 2,8 11,2 17,5

Desky AKYVER 8, 10, 12 mm S4F, 16 K a 25K mohou být použity na zasklení obloukových konstrukcí.

Síla desky 8
S4F
10
S4F
12
S4F
16 K7 25 K
Poloměr ohybu 2 2,5 3 11,2 17,5
Poloměr ohybu 1,2 1,5 1,8 2,8 4,4
optická deformace vnitřních stěn – zvlnění dutinek

Při montáži desek na nosné obloukové konstrukce menších poloměrů dochází ke zvlnění vnitřních stěn vícevrstvé struktury. Tento jev je pouze optickou záležitostí a nemá vliv na životnost a vlastnosti desek. U opálových desek není tento jev viditelný. Záruka na stabilitu mechanických vlastností zůstává 10 let.

Fyzikální vlastnosti

Vlastnost Jednotka Hodnota
Hustota g/cm2 1,2
Index lomu nD 1,58
Nasákavost (24h) % 0,36
Prostup vodních par g/m2.d 15
Bod měknutí °C 145 – 150

Maximální teplota použití bez zatížení 135°C, minimální -50°C

Odolnost pro působení chemikálií

Desky AKYVER jsou odolné proti působení běžných čisticích prostředků. Ostatní látky a chemikálie konzultujte s naší firmou.

Akustické vlastnosti

Index zvukové izolace dle normy NFS 31 051

Tloušťka [mm] 6
S2F
8
S2F
8
S4F
10
S2F
10
S4F
12
S4F
16 16 K7 25 K 32 K 40
Zvuková Izolace[dB] 16 16 17 17 18 19 21 22 23 24 24

Optické vlastnosti
Součinitel propustnosti světla (%)

AKYVER 4 mm 6 mm 8 mm 8 S4F 10 mm 10 S4F 12 S4F 16 mm 16 mm K7 25 mm K 32 mm K
Čirý 85 85 85 83 85 81 80 76 70 70 68
Opálový 73 64 64 62 62 60 57 57 57 54 52
Kouřový   46 44   42     29 29 22 20
Confort         44       34 34 25

Tyto hodnoty přímé propustnosti světla byly naměřeny podle normy NF-Norm P38-511.

Propustnost světla

UV: Ultrafialové 136 až 380 nanometrů
V: Viditelné 380 až 760 nanometrů
IRp: Krátké infra 760 až 1400 nanometrů
IRm: Střední infra 1400 až 3000 nanometrů
IRl: Dlouhé infra > 3000 nanometrů

 

Solární faktor

Chování v ohni
Třídy hořlavosti

Tloušťka 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm K7 25 mm K 32 mm K
Česká rep C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
Německo
dle DIN 4102
B1 B1 B1 B1 B2 B1 B2 B2
Francie M1 M1 M2 M2 M2 M2 M2 M2