Vyhledávání

Kontakt

Moto - Auto Jan Šafr
Horka u Bakova nad Jiz. Bakov nad Jizerou

+420326781544
+420326782571

motoauto@motoauto.cz

zpět

Konstrukční kritéria PC desek AKYVER®

Rovné nosné nosné konstrukce

Maximální délka desek nebo vzdálenost mezi dvěmi podpěrami (L) v mm pro různé šířky (B) a plošná zatížení.

Plošné zatížení 500 N/m2

Síla desky 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm K 25 mm K 32 mm K
Šíře B  
700 2500 3000 4500 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000
980 1500 2000 2500 5000 > 6000 > 6000 > 6000
1050 1500 2000 2500 4000 6000 > 6000 > 6000
1200       4000 5000 > 6000 > 6000

Plošné zatížení 750 N/m2

Síla desky 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm K 25 mm K 32 mm K
Šíře B  
700 1800 2500 4000 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000
980 1500 1700 2000 4000 5500 > 6000 > 6000
1050 1500 1700 2000 3500 5200 > 6000 > 6000
1200       2500 4500 5200 5600

Plošné zatížení 900 N/m2

Síla desky 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm K 25 mm K 32 mm K
Šíře B  
700 1500 3000 4000 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000
980 1000 1200 1500 3000 4700 6000 > 6000
1050 1000 1200 1500 2500 4100 5300 5600
1200       2000 3700 4400 4700

Plošné zatížení 1250 N/m2

Síla desky 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm K 25 mm K 32 mm K
Šíře B  
700 1500 2000 2500 6000 > 6000 > 6000 > 6000
980 1000 1200 1500 2000 3200 5100 5500
1050 1000 1200 1500 2000 3200 4700 5000
1200       1500 2500 3800 4100

Plošné zatížení 1500 N/m2

Síla desky 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm K 25 mm K 32 mm K
Šíře B  
700 1500 1800 2000 6000 6000 6000 6000
980 1000 1100 1400 2000 3000 4500 5000
1050 1000 1100 1400 2000 3000 4500 5000
1200     1000 1500 2000 3000 4000

Plošné zatížení 1750 N/m2

Síla desky 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm K 25 mm K 32 mm K
Šíře B  
700 1000 1500 1800 5000 6000 6000 6000
980   1100 1300 1800 2500 3500 4000
1050   1100 1300 1800 2500 3500 4000
1200       1300 1800 2500 3000

Plošné zatížení 2000 N/m2

Síla desky 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm K 25 mm K 32 mm K
Šíře B  
700     1500 4000 5000 6000 6000
980     1200 1500 2000 3000 3500
1050     1000 1500 2000 3000 3500
1200       1000 1600 2000 2500

Příklad:
Při plošném zatížení 900 N/m2 lze použít 16 mm silnou desku širokou (B) 700 mm a dlouhou (L) 6000 mm nebo šíře (B) 1050 mm a mezipodpěry (L) každých 2500 mm.

Desky se čtyřstěnnou S4F strukturou

PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ  8 mm
S4F
10 mm
S4F
12 mm
S4F
500 N/m2 2100 2600 2700
750 N/m2 1800 2200 2300
900 N/m2 1300 1600 1700

Maximální délka desek nebo vzdálenost mezi dvěma příčnými podpěrami v závislosti na typu S4F desky a plošném zatížení při rozponu nosníků 1050 mm.

Obloukové konstrukce

Desky AKYVER se výborně hodí k realizaci obloukových konstrukcí, např. válcových světlíků, při kterých dutin-ková struktura zvyšuje tuhost ohýbaných desek. Desky lze ohýbat za studena, ohyb smí být proveden vždy pou-ze po směru dutinek. Při montáži obloukových konstrukcí je třeba nosné profily předohýbat v dílně, desky AKYVER a vrchní přítlačné hliníkové lišty se přizpůsobí tomuto ohybu. Nedoporučujeme překračovat min. poloměr ohybu, neboť by mohlo dojít k tvorbě napěťových trhlin na vnější straně desek.Níže uvedená tabulka Vám umožní určit šíři upevnění (B) v mm dle různých poloměrů ohybu nezávisle na délce desek (L).

AKYVER SUN TYPE 6 mm S2F

Plošné zatížení
[N/m2]
Poloměr ohybu R [mm]
900min. 1000 1100 1200 1300 1500 1700 1800
Šíře upevnění B [mm]
600 1500 1400 1400 1300 1200 1200 800 600
750 1300 1200 1100 1100 1050 900 500 500
900 1200 1100 1050 1050 900 700    
1200 1050 1050 900 800 700 500    

AKYVER SUN TYPE 8 mm S2F

Plošné zatížení
[N/m2]
Poloměr ohybu R [mm]
1200 min. 1400 1500 1700 2000 2300 2500 2700
Šíře upevnění B [mm]
600 2000 2000 1800 1700 1400 1100 800 600
750 1800 1500 1400 1220 1220 1050 600 500
900 1700 1500 1220 1200 1050 800    
1200 1100 1050 1050 900 600 500    

AKYVER SUN TYPE 10 mm S2F

Plošné zatížení
[N/m2]
Poloměr ohybu R [mm]
1500 min 1700 1800 2000 2100 2500 2700 3000
Šíře upevnění B [mm]
600 2000 2000 1800 1500 1400 1300 1050 800
750 2000 1800 1600 1400 1300 1050 900 700
900 2000 1700 1500 1400 1200 900 700 500
1200 1300 1220 1200 1050 900 700 600 500

AKYVER SUN TYPE 16 mm S3F

Plošné zatížení
[N/m2]
Poloměr ohybu R [mm]
2800 min 2900 3000 3300 3600 3900 4200 4500
Šíře upevnění B [mm]
600 2000 2000 1800 1500 1400 1300 2000 1050
750 1600 1500 1400 1220 1100 1050 900 800
900 1400 1220 1220 1050 900 800 700 700
1200 1100 1050 900 800 700 700 600 500

AKYVER SUN TYPE 16 mm K STRUKTURA

Plošné zatížení
[N/m2]
Poloměr ohybu R [mm]
2800 min 2900 3000 3300 3600 3900 4200 4500
Šíře upevnění B [mm]
600 2300 2300 2070 1840 1610 1500 1380 1200
750 1840 1730 1610 1380 1270 1200 1040 920
900 1610 1380 1380 1200 1040 920 800 800
1200 1270 1200 1040 920 800 800 690 580

Příklad: Při plošném zatížení 750 N/m2 lze 6 mm desku o šíři 1050 mm ohýbat s maximálním poloměrem ohýbání 1300 mm. Bude-li požadovaný poloměr ohýbání větší než 1300 mm při šíři upevnění 1050 mm, je nutno zvolit jinou šířku nebo tloušťku desky a použít jinou tabulku.

Vnitřní podhledy

Tloušťka desek
[mm]
Šíře desek (L) v mm
500 600 700 800 870 1050 1200 1500 1800 2100
4 3000 2500 2000 1800 1700 1500 1200 1000 700 600
6 4000 3300 2800 2500 2200 2000 1600 1300 1000 700
8 5000 4000 3500 3000 2800 2500 2000 1500 1100 1000
10 > 6000 >6000 5500 5000 5000 4000 2500 1600 1400 1200
16 >6000 >6000 >6000 >6000 >6000 6000 5000 4000 3000 2000

Příklad: Při plošném zatížení 750 N/m2 lze 6 mm desku o šíři 1050 mm ohýbat s maximálním poloměrem ohýbání 1300 mm. Bude-li požadovaný poloměr ohýbání větší než 1300 mm při šíři upevnění 1050 mm, je nutno zvolit jinou šířku nebo tloušťku desky a použít jinou tabulku.

Stanovení hodnoty zatížení sněhem a větrem

Plošné zatížení způsobené sněhem

Regiony 1 2 3
Průměr.plošné zatížení N/m2 350 450 550
Extrémní plošné zatížení N/m2 600 750 900

Plošné zatížení způsobené větrem

Regiony 1 2 3
Normální tlak N/m2 500 700 900
Extrémní tlak N/m2 875 1220 1570

Poznámka: Podle podmínek se tyto hodnoty poněkud zvyšují. Berte prosím v úvahu sněhové a větrné podmínky ve vaší lokalitě.